کارمزد معاملات در ارز هشت به صورت زیر میباشد

سطوح کارمزد
سطح پایه دسترسی ندارد
سطح یک 0.4 درصد
سطح دو 0.35 درصد
سطح سه 0.3 درصد
سطح چهار 0.25 درصد
سطح پنج 0.2 درصد

کارمزد واریز و برداشت رمز ارز

ارز هشت برای واریز و برداشت و در کل انتقال رمز ارزها هیچ‌گونه کارمزدی دریافت نمی‌کند و تمامی کارمزدها متعلق به شبکه بلاکچین است و خارج از اختیار ارز هشت است.

انتقال بین کاربری

ارز هشت برای انتقال ارز و تومان بین کاربران خود کارمزدی دریافت نمیکند.

کارمزد برداشت رمز ارز از ارز هشت

کارمزدهای برداشت بر اساس کارمزدهای جهانی شبکه بلاکچین رمز ارزها محاسبه شده است و برای هریک از رمزارزها متفاوت خواهد بود.

واریز و برداشت ریال

واریز ریال مشمول کارمزد نمی‌باشد. برداشت‌های ریالی به علت هزینه‌های درگاه‌های پرداخت مشمول حداقل هزار تومان و حداکثر 5 هزار تومان کارمزد می‌باشد. این مقدار برای تمامی برداشت‌های ریالی ثابت است.

شماره درخواست برداشت ساعت واریز
شماره یک از ساعت 17:00 الی 3:00 صبح 4 صبح الی 6 صبح
شماره دو از ساعت 3:00 صبح تا 9:00 صبح ساعت 11 الی 12 ظهر
شماره سه از ساعت 9 صبح تا 13 ظهر ساعت 14 الی 16 ظهر
شماره چهار از ساعت 13 ظهر تا 17 عصر ساعت 19 الی 20 عصر

✳️ واریز ها به صورت پایا میباشد
❇️ پیشنهاد ما به کاربران استفاده از حساب بانک آینده است
(تسویه بانک آینده به صورت سریع میباشد و از ساعت 10 صبح تا 23 شب در هر تایمی برداشت کنید در کمتر از یک ساعت به حساب واریز میشود)